Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n jäsenyritykset:
Pandemiaan liittyvä yhteinen turvallisuusohjeistus

Ohjeistus on päivitetty 16.11.2021 

Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n jäsenyritykset ja heidän yhteistyökumppaninsa haluavat varmistaa mahdollisimman turvallisen osallistumisen messutapahtumiin niin näytteilleasettajille, messurakentajille kuin kävijöillekin. Ohjeistuksella pyritään minimoimaan myös kaikki messujärjestäjien henkilökuntaan, yhteistyökumppaneihin ja sidosryhmiin kohdistuvat terveysriskit.

Ohjeet perustuvat messualan kansainvälisen kattojärjestön UFIn suosituksiin.

Jokainen Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n jäsenyritys noudattaa ohjeistusta mahdollisimman kattavasti ja omiin tiloihinsa ja tapahtumiinsa soveltuvasti. Messukeskukset ja muut vastaavat tilat, joissa messuja järjestetään, ovat jo lähtökohtaisesti suurikokoisia, ja ne on rakennettu varta vasten suuria yleisötilaisuuksia varten. Tästä syystä niiden hygieniataso on jo valmiiksi korkea. Pandemia-aikana tapahtumien turvallisuutta lisätään seuraavin toimenpitein:

Kävijähallinta

  • Messujärjestäjät säätelevät kerralla sisällä olevien ihmisten määrää viranomaisten määräysten mukaisesti.
  • Kävijöiden sisäänpääsyä voidaan porrastaa ja vierailuaikaa rajoittaa tarvittaessa.
  • Kävijöitä kehotetaan pitämään riittävää fyysistä etäisyyttä viestinnällä kuten esimerkiksi opasteilla ja/tai kuulutuksilla erityisesti mahdollisissa jonotuspaikoissa kuten sisäänkäynneillä, naulakoilla, ravintoloissa ja kahviloissa.
  • Messujärjestäjät huolehtivat siitä, että messuhallien käytävät ovat riittävän väljät ja tilasuunnittelussa on otettu huomioon sujuva liikkuminen tiloissa.

Ensiapuhenkilökunta
Messuilla on ensiapupiste, jonka henkilökunta tietää miten toimia, jos joku tapahtumassa epäilee saaneensa koronatartunnan.

Henkilökunnan suojaaminen

Palvelutiskeille ja vaatesäilytykseen tulee mahdollisuuksien mukaan läpinäkyvät pleksisuojukset. Henkilökunnan käytössä on kasvosuojaimia ja heillä on mahdollisuus käsien desinfiointiin.

Näytteilleasettajat

  • Näyttelyosastot tulee suunnitella niin, että osastohenkilökunta ja asiakkaat voivat säilyttää riittävän etäisyyden.
  • Näytteilleasettajat huolehtivat, ettei osastolla ole liikaa henkilökuntaa ja vastaavat itse oman tapahtumahenkilöstönsä terveysturvallisuuden toteutumisesta.
  • Näytteilleasettajien tulee tarjota käsien desinfiointimahdollisuus osastohenkilökunnalleen ja kävijöille.
  • Näyttelyesineet, joihin kosketaan, on puhdistettava useasti päivän aikana.
  • Suositellaan ettei tarjolla olisi makeisia tai pieniä messulahjoja, jotka kävijät ottavat itsepalveluperiaatteella.
  • Osastotarjoilujen suhteen on noudatettava tarkoin hygieniasäännöksiä.

Koulutus

Sitoutetaan ja koulutetaan henkilökunta ja yhteistyökumppanit tehostettuihin pandemiaa ehkäiseviin toimenpiteisiin.
Messu- ja tapahtumajärjestäjät ovat tehneet videon, jossa tärkeimmät turvallisuustoimet esitetään. Videota näytetään tapahtumapaikoilla, tapahtuman sivustolla ja sitä toimitetaan ennakkoon yhteistyökumppanien käyttöön. 
Turvaohjeistuksesta viestitään tehostetusti ja monikanavaisesti kaikille sidosryhmille. 

Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry kattaa ammattimaisen messujärjestämisen Suomessa. Jäseniä ovat Suomen Messut Osuuskunta, Tampereen Messut Oy, Turun Messukeskus Oy, Lahden Messut, Jyväskylän Messut Oy, Pohjois-Suomen Messut ry., Pohjanmaan Expo Oy, Suomen Asuntomessut Osuuskunta, Mediapro Messut Oy, Riihimäen Messut Oy ja KPK Events. Messut ja muut messukeskuksissa järjestetyt tapahtumat toivat Suomessa vuonna 2019 järjestämispaikkakunnilleen yli puolen miljardin euron tulovirran (Taloustutkimus 4/2021). Normaalivuosina eri puolilla Suomea järjestetään vuosittain noin 150 erilaista messutapahtumaa ja niihin osallistuu yli 1,5 miljoonaa kävijää. | www.messutsuomessa.fi