Medlemsföretagen i Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:
Gemensam säkerhetsanvisning under pandemin

Anvisningen har uppdaterats 16.11.2021

Medlemsföretagen i Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry och deras samarbetspartner vill försäkra sig om att det ska vara så tryggt som möjligt för utställare, mässentreprenörer och besökare att delta i mässor. Med hjälp av denna anvisning strävar vi även efter att minimera alla hälsorisker som mässarrangörens personal, samarbetspartner och andra berörda parter kan utsättas för.

Anvisningen baserar sig på rekommendationer från mässbranschens internationella takorganisation UFI.

Alla medlemsföretag i Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry följer anvisningen i största möjliga omfattning i den mån det är tillämpligt på de egna utrymmena och evenemangen. Mässcentrum och motsvarande utrymmen där mässor arrangeras är för det mesta stora och har byggts enkom för större publika evenemang. Av denna orsak är hygiennivån redan hög. Under pandemin ökas säkerheten på evenemangen ytterligare genom följande åtgärder:

HYGIEN

HYGIEN
Handdesinfektion
Stationer för handdesinfektion ska placeras ut bl.a. vid ingångarna, i hallarna och utrymmena mellan hallarna. Dessutom ska det finnas handdesinfektionsmedel i alla toalettutrymmen.

Ansiktsmasker
Ansiktsmasker ska vid behov finnas tillgängliga vid mässans ingångar.
Vid användning av ansiktsmasker följs myndigheternas rekommendationer.

Sanitetsutrymmen
I evenemangscentrum och övriga utrymmen där mässor arrangeras finns många toalettutrymmen.
Toaletterna ska städas och desinficeras flera gånger om dagen (wc-stolar, handfat, kranar).
Arrangören ska försäkra sig om att det hela tiden finns handdesinfektionsmedel och tvål i utrymmena.

Allmänna utrymmen
Allmänna utrymmen ska städas flera gånger om dagen. Bl.a. servicediskar, garderober, portar och knappsatser till bankautomater och parkeringsbiljettautomater ska desinficeras regelbundet.
Kundbetjäningsdiskarna utrustas med plexiglas.

Restauranger och kaféer
Restauranger och kaféer ska noggrant följa myndigheternas rekommendationer för verksamheten.

INSTRUKTIONER FÖR BESÖKARE

 • Vid ingångarna ska besökarna påminnas om att de bara har tillträde till mässan om de är helt symtomfria.
 • I allmänna utrymmen ska instruktioner för handtvätt, host- och nysetikett och påminnelser om att inte skaka hand sättas upp synligt.
 • Besökarna informeras med hjälp av tvåspråkiga tavlor samt videoinspelningar.
 • Förutom i mässutrymmena ska instruktioner för trygga mässbesök även finnas på mässarrangörens webbplats och på sociala mediekanaler, så att besökarna kan bekanta sig med dem på förhand.
 • I mässutrymmena ska det finnas tillräckligt med personal för att instruera besökarna.

E-tjänster
Kunderna ska uppmanas att använda e-tjänster. Till publika mässor kan man köpa förhandsbiljetter och till branschevenemang kan man registrera sig på nätet. Vid biljettköp påminns besökarna om att de bara har tillträde till mässan om de är helt symtomfria.

Coronapass
Ett giltigt koronapass kan skrivas ut eller laddas ner som en fil i mobiltelefonen från kanta.fi.
Bevis på identitet kan krävas vid uppvisande av coronapass. Endast besökare över 16 år behöver uppvisa coronapass.

BESÖKARKONTROLL

 • Messujärjestäjät säätelevät kerralla sisällä olevien ihmisten määrää viranomaisten määräysten mukaisesti.
 • Mässarrangörerna ska reglera antalet besökare som släpps in åt gången enligt myndigheternas bestämmelser.
 • Besökarnas inträde kan ske stegvis och besökstiden begränsas vid behov.
  Besökarna uppmanas att hålla tillräckliga fysiska avstånd till exempel med skyltar och/eller utannonseringar i synnerhet vid ställen där det uppstår köer, som vid ingångarna, garderoben, restaurangerna och kaféerna.
 • Mässarrangörerna ska se till att gångarna i mässhallen är tillräckligt breda och att det går att röra sig smidigt i utrymmena.

Första hjälpen-personal
På mässan finns en första hjälpen-station, vars personal vet hur man agerar om någon på ett evenemang misstänker sig ha smittats av corona.

 

SKYDDSUTRUSTNING FÖR PERSONALEN

Garderoben och servicediskarna ska enligt möjlighet förses med genomskinliga skydd av plexiglas. Personalen ska ha tillgång till ansiktsmasker och möjlighet att desinficera händerna.

 

UTSTÄLLARE

 • Montrarna ska planeras så att personalen i montrarna och kunderna kan hålla tillräckligt med avstånd.
 • Utställarna ser till att de inte har för många anställda som arbetar vid montern och ansvarar själva för att garantera hälsan för sin personal som deltar i evenemanget.
 • Utställarna ska erbjuda sin monterpersonal och besökarna möjlighet att desinficera händerna.
 • Utställningsföremål som vidrörs ska rengöras flera gånger under dagen.
 • Vi rekommenderar inte att utställarna erbjuder godis eller små mässgåvor som besökarna förser sig själva med.
 • Om det finns servering vid montern ska denna noggrant följa hygienbestämmelserna.

UTBILDNING

Vi förbinder oss att utbilda personal och samarbetspartner i de effektiverade åtgärderna som vidtas för att förhindra pandemin.
Messu- ja tapahtumajärjestäjät har gjort en video som presenterar de viktigaste säkerhetsåtgärderna. Videon visas på evenemangsplatserna, på evenemangets webbplats och skickas ut i förväg till arrangörernas samarbetspartner.
Vi informerar alla berörda parter kring säkerhetsanvisningar fortlöpande och via flera kanaler.

Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry representerar stor del av de professionella mässarrangörerna i Finland. Bland medlemmarna finns Suomen Messut Osuuskunta, Tampereen Messut Oy, Turun Messukeskus Oy, Lahden Messut, Jyväskylän Messut Oy, Pohjois-Suomen Messut ry, Expo Österbotten Ab, Suomen Asuntomessut Osuuskunta, Mediapro Messut Oy, Riihimäen Messut Oy och KPK Events Oy. År 2019 skapade mässor och övriga evenemang som ordnades i mässcentrum i Finland inkomster om över en halv miljard för orterna där de arrangerades (Taloustutkimus 4/2021). Under ett normalt år ordnas cirka 150 olika mässevenemang med över 1,5 miljoner besökare runt om i Finland. www.messutsuomessa.fi