Verkställande direktör
Max Jansson
Försäljningschef
Mikael Lindholm
Försäljnings- och evenemangskoordinator
Miika Harju
Evenemangskoordinator
Sari Ojala