Säkra mässbesök

 


Video för utställare  |  Video för besökare


 

HYGIEN

Handdesinfektion
Stationer för handdesinfektion ska placeras ut bl.a. vid ingångarna, i hallarna och utrymmena mellan hallarna. Dessutom ska det finnas handdesinfektionsmedel i alla toalettutrymmen.

Ansiktsmasker
Ansiktsmasker ska vid behov finnas tillgängliga vid mässans ingångar.
Vid användning av ansiktsmasker följs myndigheternas rekommendationer.

Sanitetsutrymmen
I evenemangscentrum och övriga utrymmen där mässor arrangeras finns många toalettutrymmen.
Toaletterna ska städas och desinficeras flera gånger om dagen (wc-stolar, handfat, kranar).
Arrangören ska försäkra sig om att det hela tiden finns handdesinfektionsmedel och tvål i utrymmena.

Allmänna utrymmen
Allmänna utrymmen ska städas flera gånger om dagen. Bl.a. servicediskar, garderober, portar och knappsatser till bankautomater och parkeringsbiljettautomater ska desinficeras regelbundet.
Kundbetjäningsdiskarna utrustas med plexiglas.

Restauranger och kaféer
Restauranger och kaféer ska noggrant följa myndigheternas rekommendationer för verksamheten. 

INSTRUKTIONER FÖR BESÖKARE

  • Vid ingångarna ska besökarna påminnas om att de bara har tillträde till mässan om de är helt symtomfria.
  • I allmänna utrymmen ska instruktioner för handtvätt, host- och nysetikett och påminnelser om att inte skaka hand sättas upp synligt. 
  • Besökarna informeras med hjälp av tvåspråkiga tavlor samt videoinspelningar.
  • Förutom i mässutrymmena ska instruktioner för trygga mässbesök även finnas på mässarrangörens webbplats och på sociala mediekanaler, så att besökarna kan bekanta sig med dem på förhand.
  • I mässutrymmena ska det finnas tillräckligt med personal för att instruera besökarna.

 

För utställare (video)

 

För besökare (video)