Säkerhetsrutiner

En trygg mässupplevelse – säkerhets direktiv

Vi på Expo Österbotten vill försäkra oss om att det ska vara så tryggt som möjligt för utställare, besökare och underleverantörer att delta i våra mässor.
Mässcentra och motsvarande utrymmen där mässor arrangeras är för det mesta stora och har byggts enkom för större publika evenemang och har en hög hygien- och säkerhetsnivå.
Dessutom har vi förbundit oss att följa säkerhetsanvisningar utfärdade av Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry, läs mera genom att klicka på länken nedan.

PDF  anvisning  

 

För utställare (video)

 

För besökare (video)