SMART ENERGY

Keskiviikko on nyt EnergyWeekin älypäivä!

KE 18.3.2020 | VAASAN KAUPUNGINTALO

Energia on vahvasti mukana tulevaisuuden ratkaisuissa, rakentamisessa, kestävässä kehityksessä, koko yhteiskunnassa. Saadaksemme täyden hyödyn uusiutuvasta energiasta, kehittyvistä energian varastointitekniikoista, digitalisaation mahdollisuuksista, rakennusten taloteknisistä innovaatioista ja energiamarkkinoiden muuttuvista liiketoimintamalleista, on koko energiainfrastuktuuria tarkasteltava uudesta näkökulmasta.
Energyweekin Smart Energy–päivä johdattaa kävijän uusiutuvasta energiantuotannosta kohti tulevaisuuden älykkäitä ratkaisuja, unohtamatta tämän päivän innovaatioita ja kehitystä koko Suomessa.
Ammattipäivä käsittää messut, puheenvuoroja ja seminaarin ajankohtaisista aiheista. Puheenvuoroissa ja seminaarissa keskitytään rakentamisen, sähkö- ja automaatioteknologian innovaatioihin ja keskustellaan myös vahvasti tulevaisuudesta eri teemojen näkökulmasta.

                                       

Wednesday is the smartest day of the EnergyWeek!

WED 18 MARCH 2020 | VAASA CITY HALL

Energy is a significant aspect in construction, sustainable development, and all of modern society. In order to make the most of renewable energy, new energy storage solutions, digitalization, property development innovations, and upcoming energy market business models, the entire energy infrastructure must be re-evaluated.

The Smart Energy day of EnergyWeek introduces the visitors to renewable energy generation and future smart solutions, including modern innovations and developments from all over Finland.

The expert day includes an exhibition, briefings and a seminar on current topics. The briefings and seminar focus on innovations in construction, electrification and automation, with a discussion on future developments from different point of views.

BOOK YOUR STAND HERE!


Lisätietoja/More information: