19.09.2017

FÖR DIG SOM BYGGER, INREDER OCH RENOVERAR DITT HEM Vasara-mässan 14-15.10 i Botniahallen

Om en månad är det dags för höstens stora byggmässa, Vasara-mässan, i Botniahallen. På mässan finns produkter och lösningar för både små och stora projekt.

Oavsett om det är fråga om att köpa ett huspaket, en stuga eller ett förråd, förnya köket, kartlägga uppvärmningsalternativ eller hitta en bra renoveringsfirma hittar du många alternativ på Vasara-mässan. Under två intensiva mässdagar väntar vi oss cirka 9000 besökare. Mässan som arrangeras av Expo Österbotten Ab har cirka 120 utställare.

Utställarbranscherna är byggande, inredning, möbel och design. Mässan erbjuder dig som bygger, inreder och renoverar ditt hem ett utmärkt tillfälle att hitta rätt lösningar, få nya idéer och goda råd samt göra förmånliga inköp. Under veckoslutet bjuder vi på information och produkter för såväl den stora allmänheten som proffs inom byggbranschen.

På programmet står mycket nyttig information i form av korta anföranden och demonstrationer. Anförandena behandlar bl.a. inomhusluften, nya lösningar för avfallshantering och säkerhetssystem för hemmet. I demonstrationerna förevisas t ex ny teknik för målning inomhus. Proffsen visar också hur du effektivt byter tak och inspekterar takets skick.

TV-snickaren Martin Timell från Sverige deltar i lördagens program. Med hjälp av demonstrationer ger han tips för tapetsering och hur man lägger kakelplattor. På lördag ser vi även en förevisning av arbetskläder, Work&Freetime, producerad av Modellagentur Matiné.

På årets mässa bygger vi en riktig etta. Helheten som planerats av Erika Rentola-Björklund förevisar lösningar som valts med en smart budget. Inredningen går i höstens djärva färger och genomförandet ger dig praktiska idéer för ditt eget projekt. Ettan görs i samarbete med med ett stort antal partners.

Mer information: projektansvarig Markus Sjöberg tfn 040 138 4606

 

ÖSTERBOTTENS MÄSSA FÖR UTBILDNING, ARBETSLIV OCH FRITID
KNOWHOW-mässan 22-23.11 i Botniahallen

I november står Knowhow-mässan på tur. Österbottens största mässa för

utbildning, arbetsliv och fritid ordnas nu för 14 gången och lockar årligen cirka 9000 besökare som vill bekanta sig med utbildningsalternativ, arbetsmöjligheter och fritidsverksamhet. Med på mässan finns läroverk på olika stadier, representanter för olika branscher i arbetslivet, rådgivande organisationer och aktörer, nyheter inom teknologi och digitalisering samt föreningar och tjänsteproducenter inom fritidsverksamhet.

UF-torget ordnas i samarbete med YES Österbotten. Här bygger studerandena i UF – Ett år som företagare sin egen mässmonter, förevisar och säljer sina produkter.

En nyhet på Knowhow-mässan är seminariet ”Learning for tomorrow”, som ordnas i samarbete med iTronic. De främsta proffsen inom branschen delar med sig av information och inspiration kring bl.a. digitala undervisningslösningar, social networking, företagande, spel som en del av undervisningen och hur man hjälper unga ta ansvar som individer i en digital värld. Bland talarna finns rektor Kaisa Tikka från Olarin lukio, den italienska företagaren och startup-mentorn Oliver Pages och företagare, forskare och utbildare Linda Mannila. Målgruppen för seminariet är undervisningspersonal och beslutsfattare, men det är även öppet för övriga mässbesökare som är intresserade av ämnet. På området presenteras även nya digitala lösningar och undervisningsteknik bl.a. utlovar vi robotik och AV-teknik.

Ett annat centralt tema i år är arbetsliv och rekrytering. I dagens läge har unga svårt att hitta en arbetsplats samtidigt som det inom vissa branscher råder brist på arbetskraft. Vi utmanar företag att delta i Knowhow-mässan för att träffa både dagens och morgondagens proffs. Företagsrepresentanterna kan berätta om sin affärsverksamhet, hurudana arbetstagare de behöver och vad det lönar sig att studera. Ni kan också erbjuda arbets- och praktikplatser och rekrytera på plats.

Mer information: projektansvarig Petra Långfors tfn 0400 969 549

 

EXPO ÖSTERBOTTENS TJÄNSTER FÖR MÖTES- OCH KONFERENSARRANGÖRER

Expo Österbotten erbjuder också fullservice-kongresstjänster. I bakfickan har vi 30 års erfarenhet och kompetens som evenemangsarrangör.

När ett företag, en förening eller organisation planerar ett möte, seminarium, kundevenemang eller en företagsfest lönar det sig att utlokalisera arrangemangen. På så sätt kan man själv koncentrera sig på evenemangets innehåll och dagliga rutiner, kongresstjänsten sköter de praktiska arrangemangen.

Våra tjänster

-       planering och koordinering
-       utrymmen och tekniska lösningar
-       anmälan
-       koordinering av serveringen
-       kundtjänst under evenemanget
-       logi
-       utställararrangemang
-       sammanställning av mötesmaterial
-       programplanering
-       rapportering och respons

Mer information: projektansvarig Hanna Nyholm tfn 0400 691 681

Ytterligare information även: vd Jukka Hakala tfn 0400 669 600

Gå till "Media"