30.01.2017

Edu + Job - Kompetens för arbetslivet!

Nytt mässevenemang 9.2.2017 i Kampushallen i Karleby

Utbildningsanordnarna, Karleby stad, regionala företag, arbetskraftsmyndigheter och ungdomsorganisationer i Karlebyregionen förenar sina krafter och ordnar nu för första gången ett rekryterings-, sommarjobbs- och utbildningsevenemang i Karleby. Expo Österbotten, med Karleby stad som en aktieägare, bär huvudansvaret för genomförandet.

Evenemanget riktar sig till unga och vuxna i Mellersta Österbotten och närregionen som söker sig till fortsatta studier. Mässevenemanget är även ett sommarjobbs- och rekryteringsforum. Tidpunkten är ypperlig med tanke på rekrytering av sommarjobbare och över 1000 jobb erbjuds för regionens ungdomar, även för de som är under 18 år.

Evenemanget strävar även till att stärka samarbetet mellan utbildningsanordnare och näringslivet .Till utställarnas förfogande finns, förutom monterplats, utrymmen där det är möjligt att ordna riktade infotillfällen om t.ex sommarjobb, inlärning i arbetet,  utbildningsmöjligheter och gemensamma elevansökan. På programscen arrangeras korta infosnuttar med anföranden av studernade, unga som redan har en yrkesutbildning och företagens representanter.

Mässevenemanget arrangeras i Kampushallen to 9.2. kl. 9-15.

Gå till "Media"