12.10.2018

Nyhet! På Pohjanmaan Teollisuus träffar du industrins toppexperter och tar del av aktuella ämnen!

Pohjanmaalla on paljon innovatiivisia yrityksiä, joilla on runsaasti tarjottavaa Suomen taloudelle ja teollisuudelle. Etenkin teknologia-, metalli- ja konepaja- teollisuuden asema on Pohjanmaalla vankkumaton. Seudun teknologia-alan vientiluvut – lähes 6 miljardia euroa vuodessa – puhuvat myös puolestaan.

I Österbotten finns många innovativa företag som har mycket att erbjuda hela Finlands ekonomi och industri. I synnerhet teknologi-, metall- och verkstadsindustrin har en orubblig position i Österbotten. Regionens export inom teknologibranschen talar också klarspråk – närmare 6 miljarder euro om året.

Leveranskedjorna inom industrin byggs nu upp på nytt. Globaliseringen för med sig utmaningar medan digitaliseringen skapar nya möjligheter. För att trygga konkurrenskraften krävs nya verksamhetssätt, tidsenlig teknik, aktuell kompetens och rätt partner. Det krävs starka nätverk och förmåga att reagera snabbt!

Evenemanget Pohjanmaan Teollisuus (15.5.2019, Seinäjoki Areena) erbjuder en god överblick över den industriella kompetensen i vår region. Träffa proffs inom ledning, produktion, anskaffning och planering, skapa nya kontakter och bygg en stadig grund för ett smidigt och förtroendefullt samarbete.

Välkommen som utställare på evenemanget Pohjanmaan Teollisuus!

Gå till "Aktuellt"