06.03.2020

Mäss- och evenemangsarrangörer följer med coronavirussituationen

Medlemsföretagen i Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry följer ständigt med hur situationen utvecklas kring coronaviruset och följer IHV:s och övriga myndigheters instruktioner noga. Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry är medlem av den internationella mässorganisationen UFI och följer även med situationen via dess globala nätverk.

Enligt finska myndigheter är läget i Finland stabilt och risken för att bli smittad av coronaviruset låg. För närvarande finns det därmed inget skäl för att ändra mässprogrammet. Vi följer med situationen fortgående.
”Mässorna har stor betydelse för näringslivet i vårt land och evenemangen kommer att ordnas som vanligt eftersom myndigheterna för närvarande inte bedömer att det finns några förhinder”, säger ordförande för Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry Juha Rahko.

Aktuell information kring coronavirussituationen från Institutet för hälsa och välfärd:
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Den internationella takorganisationen inom mässbranschen UFI:s instruktioner för företag som deltar i evenemang och evenemangsarrangörer:
https://www.ufi.org/industry-resources/coronavirus/

Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry representerar stor del av de professionella mässarrangörerna i Finland. Bland medlemmarna finns Suomen Messut Osuuskunta, Tampereen Messut Oy, Turun Messukeskus Oy, Lahden Messut, Jyväskylän Messut Oy, Pohjois-Suomen Messut ry, Expo Österbotten Ab, Suomen Asuntomessut Osuuskunta, Mediapro Messut Oy, Riihimäen Messut Oy och KPK Events Oy. www.messutsuomessa.fi
Mer information: Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry, ordförande Juha Rahko, tfn 0500 499 964, juha.rahko@paviljonki.fi och verksamhetschef Reija Könönen, tfn 050 560 4614, reija.kononen@messutsuomessa.fi

Gå till "Aktuellt"