05.12.2018

Expo Österbotten står för två evenemang under internationella EnergyWeek!

Nästa år ordnar Expo Österbotten två toppevenemang inom energibranschen under den internationella veckan EnergyWeek. EnergyWeek ordnas återigen i mars 18‒21.3.2019. Vaasa Wind & Renewable Energy ordnas 19.3.2019 i Vasa stadshus.

Evenemanget utvidgas till att omfatta förutom vindkraft även flera andra förnybara energikällor. Veckan fortsätter med den nya temadagen Smart Energy (20.3.2019), som ger besökarna en inblick i framtida smarta energilösningar. Fokus ligger på energieffektiva byggen och smart stadsplanering, elnätverk och lagring av energi.

Den första seminariedelen under Renewable-dagen fokuserar på teknologineutral konkurrensutsättning av förnybar energi och stödsystemet för produktion. Inmatningstariffer i Europa och Finland jämförs. I den andra seminariedelen granskas bland annat hur staten kan dra ekonomisk nytta av investeringsstöd för solkraftverk. Vi får även höra senaste nytt om inhemska solkraftsprojekt och hybridlösningar med förnybar energi.

Den första seminariedelen under Smart Energy-dagen Future City fokuserar på smarta byggen. Under anföranden och paneldiskussioner tar vi del av exempel från när och fjärran och diskuterar bl.a. framtiden för byggnadsautomation. Fokus ligger även på smarta byggen i Österbotten. Den andra seminariedelen Future Grid granskar framtida elnätverk ur olika synvinklar. Dessutom får vi ta del av projekten 2nd life batteries.

Intresserad av att delta?
Läs mer på vår webbplats och anmäl dig.
www.energyweek.fi

Gå till "Aktuellt"