10.06.2021

Expo Österbotten förbereder sig inför en säker och händelserik höst

Mässbranschen har förberett sig väl inför att öppna upp igen. Säkerhetsåtgärderna har finslipats ytterligare. Att besöka rymliga mässcentra med höga hygienkrav och god ventilation är minst lika säkert som att besöka ett köpcentrum. Finländarna är flitiga mässbesökare och enligt Kantars undersökning från maj är 75 % av tidigare mässbesökare redo för nästa mässa.

”Pandemiläget i Finland är bland de bästa i Europa och vaccinationstäckningen ökar hela tiden. Finländska mässarrangörer tar sitt ansvar och har vidtagit åtgärder för att trygga besökarnas hälsa. Vi önskar erbjuda både utställare och besökare en trygg och trivsam mötesplats ”, säger ordförande för föreningen Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry Marja Pekkanen.

Mässarenorna är byggda med tanke på stora publika evenemang och hygienkraven är höga redan i utgångsläget. Antalet besökare och deras färdriktning kan regleras effektivt. Messukeskus i Helsingfors är det första centret i Norden som tilldelats ett COVID 19 -certifikat för sitt exemplariska arbete med att trygga säkerheten under coronapandemin.

Mässor är en viktig näring som innebär arbetstillfällen och goda inkomster för regionen. Mässbesökare och utställare använder sig av bl.a. restaurang- och cafétjänster, logi och transport samt besöker lokala affärer. Enligt Taloustutkimus undersökning från april stod mässor och andra evenemang som ordnas i mässcentra för en inkomst om över en halv miljard euro 2019. Evenemangens sysselsättningseffekt var 7 350 årsverken. Mässbranschens globala inkomsteffekt är 299 miljarder per år. På mässor världen runt görs affärer för 493 miljarder euro per år.

Under ett normalt år ordnas kring 150 olika mässevenemang runt om Finland med ett besökarantal om över 1,5 miljoner. En del av mässorna riktas till branschfolk, en del till allmänheten och en del till bägge målgrupper.

Expo Österbotten arrangerar tre evenemang i höst: Bygga & Bo-mässan i Botniahallen 16–17.10, Lakeus Kokkaa i Seinäjoki Areena 9.11 och Pohjanmaan Teollisuus i Seinäjoki Areena 24.11.

Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry omfattar många professionella mässarrangörer i Finland. Föreningens medlemmar är Suomen Messut Osuuskunta, Tampereen Messut Oy, Turun Messukeskus Oy, Lahden Messut, Jyväskylän Messut Oy, Pohjois-Suomen Messut ry., Expo Österbotten Ab, Suomen Asuntomessut Osuuskunta, Mediapro Messut Oy, Riihimäen Messut Oy och KPK Events.

Gå till "Aktuellt"