Styrelse

Expo Österbottens styrelse 2015-2016:

Verkställande direktör Juha Häkkinen, Österbottens handelskammare (ordf)

Vd Pekka Haapanen, Vasaregionens Utveckling Ab

Förvaltningschef Veli-Matti Laitinen, Vasa stad (viceordf)

Utvecklingschef Maria Backman, Vasa stad

Näringssekreterare Matias Båsk, Korsholms kommun

Peter Granholm, staden Jakobstad

Utvecklingsdirektör Jonne Sandberg, Karleby stad