Mässarrangörernas Union rf

Expo Österbotten Ab är medlem av Mässarrangörernas Union. Organisationen är grundad 1996 och dess målsättning är att främja branschens verksamhetsförutsättningar och effektivera samarbetet mellan olika mässarrangörer. Levikintarkastus Oy granskar medlemmarnas besökar- och utställarsiffror.

Information:
www.fairsunion.fi