Samarbetspartners

Expo Österbotten Ab har ett nära samarbete med näringslivet och organistioner som betjänar näringslivet. Inom ramen för olika mässevenemang fungerar arbetsgrupper med medlemmar från branschens föreningar, organisationer och projekt.